AGT Concept NEO серийн ламинатан шал.

Орчин үе болон уламжлалын огтлолцох цэг. Шинэ загварын Concept NEO серийн шал  таны гэрт шинэлэг, онцгой өнгө аясыг авчирна.

Өнгөний сонголт

Casella

Moderna

Loreto

Dorino

Centro

Scala